Schedules

Making Your Mark: A Weekend of Calligraphy and Mindful Writing – London

with Acharya David Schneider
March 10th—March 11th

£130 Full Price
£110 Early Bird

Open to all!
For millennia, people have been making dark marks on light surfaces —from cave drawings to ink on paper as one of the most common examples. The practice of drawing and writing is intimately bound up with modern human history, and indeed has often been the medium used to record that history. In the past couple decades, however, the practice of writing by hand, has drastically declined. Our lives are increasingly engaged with digital interactions and can feel overrun with activity. Taking time to reflect on our experiences through journalling or communicating through writing a letter can truly feel like a lost art.

During this weekend programme we will look into the activity of writing by hand, whether from the perspective of calligraphy or the everyday shopping lists, birthday card or personal journaling. We will discuss some of the history of writing, including its decline, paying particular attention to the effects on us personally and on our society.

But primarily, we will actually write — by hand, on paper. Writing exercises, both small and large scale, both formal and informal, both individual and group will take place in a sympathetic context of sitting and walking meditation, as well as group discussion.
Writing topics will be largely open-ended, but some initial cues will be given to get you started. Any sharing of written material will be entirely voluntary.

You need no prior experience of formal writing or calligraphy to participate in this programme. Join us for a delightful exploration of the simple and profound act of writing.

The Shambhala Art curriculum was developed from the Dharma Art teachings of Chögyam Trungpa Rinpoche. These teachings about creativity show us how we can relate to ourselves and our world with clarity, discipline, and playfulness. They bring together the creative process and meditation practice, not just for making art but to enliven the creative potential of our whole life.
Shambhala Art Labs explores these teachings in innovative ways and are further enriched by themes from the broader Shambhala teachings to support, expand, and deepen our understanding. This Shambhala Art Lab, “Making your Mark: A Weekend of Calligraphy & Mindful Writing”, draws on the principles of communication. As such it emphasises the aspect of Speech, from the traditional divisions of Body, Speech, and Mind as fields of contemplative engagement.

Teacher
This weekend will be taught by Acharya David Schneider. David began to practice Zen under Shunryu Suzuki Roshi, and continued as an ordained priest under Richard Baker Roshi, at the San Francisco Zen Center. Later he undertook studies with Chögyam Trungpa Rinpoche, and now serves Sakyong Mipham Rinpoche as an acharya (senior teacher), a position to which he was appointed 1996. David has published two well-received biographies of Zen teachers: Street Zen, about the gay activist and hospice-founder Issan Dorsey; and Crowded by Beauty, a biography of Beat poet and zen master Zenshin Philip Whalen. A calligrapher of many years, David’s works have been exhibited internationally. He is a teacher of Dharma Art and lives in Cologne, Germany.

There will be a materials fee for this course of less than £10

The early bird registration fee of £110 is available until 3rd March after which time the fee will be £130. A concession fee of £80 is available for those earning below £17,000 per annum and a concession fee of £60 is available for those earning below £12,000. Please contact admin@shambhala.org.uk to request a concession.
Payment Terms and Conditions
Please register and pay in full on registration. Cancellation up to 1 week before the programme will receive a full refund, after that there will be a £20 fee charged for cancellation up until 9th March after which no refund is granted. Please note the cost of materials is currently being determined – we endeavour to update/confirm the resulting total programme fee as soon as possible.

Further Information

Sat/Sun: tea/coffee & registration 9.30am, start 10am. Finish 6pm on Saturday, 5pm on Sunday.
Lunch will be provided, any allergies please include details in the comment box on the registration screen
For further information please email: info@shambhala.org.uk

 Click here to register.

 

Shambhala Art – część 1 – Powracając do zmysłów – Szczecin Poland

Ośrodek: Szczecin
Data: piątek 16 marzec 2018 (19:00 -21:00) sobota 17 marzec 2018 (09:00 -18:00) niedziela 18 marzec 2018 (09:00 -18:00)
Nauczyciel : Herbert Elsky
Koordynator : Piotr Witkowski
Osoba do kontaktu : Piotr Witkowski
Oplata: PLN33
 
Shambhala Art – to wyjątkowe połączenie nauk buddyzmu Shambhali i ekspresji artystycznej, którego autorem jest Chögyam Trungpa Rinpocze. 

Podczas programu doświadczymy, jak rozbudzać drzemiący w nas twórczy potencjał – wykraczając poza utarte schematy oraz przekonania o sobie i skacząc w elektryzującą przestrzeń chwili obecnej. Shambhala Art to odkrywanie, że każdachwila naszego życia jest twórczością i że każdy z nas jest Artystą.
16 marca / piątek g. 19:00 Wykład otwarty inaugurujący program
17 marca / sobota 9:00-18:00
18 marca / niedziela 9:00-18:00
Sugerowana darowizna to 330 zł
Przy wpłacie do 11.03.2018 280 zł
www.shambhalaart.org

Nauczyciel:
Herb Elsky – uczeń Czögyama Trungpy Rinpocze, a następnie Miphama Rinpocze – obecnego Sakyonga. Praktykuje medytację i buddyzm od 1971 roku. Herb Elsky był jednym z założycieli Ośrodka Shambhali w Los Angeles, a następnie jego dyrektorem ds. nauczania. Przez trzy lata jako dyrektor zajmował się sprawami praktyki medytacyjnej w ośrodku Karme Chöling w Vermont. W 1995 roku przeprowadził się z żoną Catherine do Francji, by pomóc w remoncie i uruchomieniu ośrodka Dechen Chöling, gdzie został dyrektorem ds. praktyki w latach 1995-1997. Naucza wszystkich poziomów treningu Shambhali oraz dyscyplin kontemplatywnych Shambhala Art w całej Europie. Herb Elsky jest artystą, rzeźbiarzem, który często wystawiał swoje rzeźby w żywicy w galeriach w Los Angeles. Po przeprowadzce do Francji, stworzył teatr „La Baluba”, w którym jego twórczość ewoluowała w stronę dźwięku i performance’u.

Rejestracja

 

Shambhala Art – wykład wprowadzający – Warsaw Poland

Ośrodek: WarsawSHAMBHALA_ART_marzec_2018.png
Data: środa 21 marzec 2018 (18:30 -21:30)
Nauczyciel : Herbert Elsky
Koordynator : Piotr Adach
Osoba do kontaktu : Piotr Adach
Oplata: PLN30
Warsztat/wykład wprowadzający do Shambhala Art – kontemplacyjnemu odkrywaniu sztuki i kreatywności/ Introductory short workshop/talk dedicated to contemplative exploration of art and creativity.
Rejestracja

~~~~~~~ for English version scroll down ~~~~~~~~

Nauki Shambhala Art zakorzenione są w Dharma Art – naukach Chögyama Trungpy Rinpoche, mistrza medytacji buddyzmu tybetańskiwgo, który połączył mądrość swojej linii przekazu z duchem kultury Zachodu. Shambhala Art to połączenie Dharma Art z naukami Shambhali. Nie chodzi tu wyłącznie o tworzenia „sztuki”, a głównie o to jak myślami, słowami i czynami kreujemy siebie, otaczający nas świat i każdą chwilę. Dzięki podejściu Dharma Art możemy odkryć swój własny głos i pewność w autentycznym wyrażaniu siebie korzystając z własnej intuicji oraz intelektu, bez względu na to jaką formę ekspresji wybierzemy. Shambhala Art dotyczy sztuki życia jako takiego, ze wszystkimi jego aspektami.
Środowy warsztat to wprowadzenie do następujących tematów:
• Otwieranie umysłu, uwalnianie naszego podstawowego potencjału za pomocą medytacji i różnych ćwiczeń
• Klarowanie percepcji, dostrajanie się do samych siebie i naszego świata poprzez percepcję zmysłową oraz wewnętrzną, wgląd i intuicję, usuwanie filtrów naszych wzorców nawykowych
• Tworzenie, przedstawienie ustrukturyzowanego i nieustrukturyzowanego podejścia do kreatywności, ćwiczenia z formą, jak i brakiem form bądź zasad
Wieczorny warsztat w języku angielskim (z tłumaczeniem na polski) będzie jedynie wstępem do powyższych nauk, które w pełni poznamy podczas weekendowego programu Shambhala Art w dniach 29 czerwca – 1 lipca 2018 r. w ośrodku Shmabhala Warszawa. Już dziś zapraszamy!

Nauczyciel: Herbert Elsky – rzeźbiarz; uczeń Chögyama Trungpy Rinpoche, a następnie Miphama Rinpoche – obecnego Sakyonga; praktykuje medytację i buddyzm od 1971 roku. Herb Elsky był jednym z założycieli Ośrodka Shambhali w Los Angeles, a później jego dyrektorem ds. nauczania. Przez 3 lata zajmował się wtedy sprawami praktyki medytacyjnej w ośrodku Karme Chöling w Vermont. W 1995 roku przeprowadził się z żoną Catherine do Francji, by pomóc w remoncie i uruchomieniu ośrodka Dechen Chöling, gdzie został dyrektorem ds. praktyki (1995-1997). Naucza wszystkich poziomów treningu Shambhali oraz dyscyplin kontemplatywnych Shambhala Art w całej Europie. Herb Elsky jest artystą, rzeźbiarzem, który często wystawiał swoje rzeźby w żywicy w galeriach Los Angeles. Po przeprowadzce do Francji, stworzył teatr „La Baluba”, w którym jego twórczość ewoluowała w stronę dźwięku i performance’u.

English version:

The Shambhala Art teachings originated from the Dharma Art teachings of Chögyam Trungpa Rinpoche. He was a Tibetan Buddhist meditation master and scholar who combined the wisdom of his lineage with the inspiration of western culture. Shambhala Art is a combination of Dharma Art teachings with the Shambhala teachings. It is not just about making “art”, it is about how we create ourselves, and our world, each moment with all our thoughts, words and actions. Manifesting these teachings we can discover our own voice and the confidence to express ourselves authentically using both our intuition and our intellect no matter which form of expression we choose. Shambhala Art is about the artistry of life itself and includes all aspects.
This workshop is an introduction. The main topics are:
• Opening our mind, freeing our basic potential with meditation and exercises
• Clearing perception, tuning in to ourselves and our world through our sense perceptions and inner perception, insight and intuition, removing the filters of habitual patterns
• Creating, introducing structured and unstructured approaches to creativity, exercises with form, and without form or rules.
This introductory workshop (taught in English with Polish translation) will be followed up with a full weekend program beginning June 29th in the Warsaw Shambhala Centre.

The teacher: Herbert Elsky, professional sculptor. Herb is a senior student of Chögyam Trungpa Rinpoche and Mipham Rinpoche. He met Trungpa Rinpoche first in 1971 and was one of the founding members of the Los Angeles Shambhala Centre. He was the Director of Shambhala Training in Los Angeles for four years and later he was the Head of Practice at the residential Shambhala retreat centre Karme Chöling in Vermont for three years (1988-1991). He moved to France in 1995 with his wife Catherine, who is an architect, to help renovate the buildings and establish Dechen Chöling as the major Shambhala European retreat center. He was the Head of Practice at Dechen Chöling from 1995-1997. He teaches all levels of Shambhala Training and Shambhala Art and since moving to France he has been teaching through-out Europe. Herbert Elsky is an artist, a sculptor, who exhibited his sculptures of transparent resin regularly in art galleries while he was living in Los Angeles. Since moving to France he has created a large installation called the “La Baluba” theatre as his work has evolved towards sound and performance work.

Click here to register / Rejestracja

 

Shambhala Art Part 3: The Creative Process – Heaven / Earth / Human – London

with Claire van Rhyn

Friday 25 – Sunday 27 May

Shambhala Art’s purpose is to discover the source of the creative process and the product we call art, from the viewpoint of a meditative discipline. The Shambhala Art teachings are about the paradox between discipline and play; the universal nature of creativity and communication. The programme experientially explore what it means to see things as they are, as well as how to uncover the source of inspiration, its manifestation, and how it can inform our daily practice of connecting to the vividness of our world.

The Shambhala Art Programme is taught in five parts. This weekend will offer the third part: Part Three: Heaven, Earth and Human –The Creative Process
Facing a blank piece of paper, an empty stage, an idle instrument, an unplanted garden, we welcome the open space of not knowing — the Heaven principle. Out of that space, inspiration arises and we take the leap, make the mark,
and begin to create, joining Heaven and Earth. Bringing awareness and heart to the process is the Human principle. Part Three explores these ancient aesthetic principles by doing calligraphies and doing object arrangements.

Please note that you need to have completed Part 1 and 2 of the Shambhala Art programme to participate in Part 3.

Friday: Registration 7.00pm, 7.30pm meditation/talk, 9.00pm finish
Sat/Sun: tea/coffee 9.30am, start 10.00am, finish 6.30pm

Payment Terms and Conditions
The early bird registration fee of £130 is available until 11th May 2018 after which time the fee will be £160. A concession fee of £90 is available for those earning below £17,000 per annum and a concession fee of £70 is available for those earning below £12,000. Please contact admin@shambhala.org.uk

For more details and to book see: https://shambhala.org.uk/program-details/?id=346527

 

Shambhala Art Part Three: Philadelphia PA

with Artist to the Court Marcia Shibata

March 24th—March 25th
$170 Program Price
$180 Patron price

Prerequisite: Shambhala Art Parts One and Two

The eye of desire dirties and distorts. Only when we desire nothing, only when our gaze becomes pure contemplation, does the soul of things (which is beauty) open itself to us.
— Hermann Hesse

There is such a thing as unconditional expression that does not come from self or other. It manifests out of nowhere like mushrooms in a meadow, like hailstones, like thundershowers.
— Chögyam Trungpa Rinpoche

The creative process can be a form of meditation-in-action when it begins with coming to our senses and arriving at “square one.” We do this naturally when we unconditionally face a blank piece of paper, an empty stage, an idle instrument, or an unplanted garden and allow inspiration to naturally arise out of that space. If that inspiration is met with mindfulness and awareness, it can be given shape and form and built into a result that has a life and energy of its own that others can perceive and experience. The creative process is only half of the equation; the balance is an awakened viewing process that provides the means to fully perceive what is being communicated.

Marcia Wang Shibata is a Shambhala meditation instructor, an Ikebana and Shambhala Art teacher. Her study, teaching and interest in the arts and meditation began in 1974 and continues to date.

Ms. Shibata is the founder and senior teacher of Shambhala Kado, Rigden School of Ikebana. The school was recognized and blessed by Sakyong Mipham Rinpoche in 2003 and in 2011, she was given the title of Master Instructor of Shambhala Kado. In 2013 she was given the title of Artist to the Kalapa Court.
She is a student of Chögyam Trungpa Rinpoche and Sakyong Mipham Rinpoche and teaches these disciplines in both the US and Europe.

Please contact Barbara with any questions or for more information at: b.craig@verizon.net 

Generosity Policy: Please contemplate how much you can offer and give more, less, or the suggested amount based on your individual circumstances. The tuition amount reflects our costs to offer the program. Our generosity policy supports individuals who need to pay-what-you-can due to financial hardship. Thank you!

Click Here to Register 

 

Shambhala Art Part 3: The Creative Process – Seattle WA

with Anne Saitzyk & Ladan Yalzadeh
April 6th—April 8th
Fri April 6th: 6:30 PM – 9:00 PM
Sat April 7th: 9:00 AM – 5:00 PM
Sun April 8th: 9:00 AM – 5:00 PM

Price:
$200 Program Price
$250 Patron Price
Pay what you can afford (enter your amount in registration)

“When we apply meditation to art, there’s a quality of freedom in the artistic process. Our art becomes something we discover rather than create.” Sakyong Mipham

For registration for the Friday night talk only, click here!

The creative process can be a form of meditation-in-action when it begins with coming to our senses and arriving at “square one.” We do this naturally when we unconditionally face a blank piece of paper, an empty stage, an idle instrument, or an unplanted garden and allow inspiration to naturally arise out of that space. If that inspiration is met with mindfulness and awareness, it can be given shape and form and built into a result that has a life and energy of its own that others can experience. The creative process is only half of the equation; the balance is an awakened viewing process that provides the means to fully perceive what is being communicated.

In Part Three we will explore the ancient aesthetic principles of Heaven, Earth and Human through the practices of calligraphy, movement, object arranging, voice, and writing. With structure and freedom, these forms are designed to help with finding one’s own voice and bringing insight into expression, whether one considers themselves an “artist” or not.

Shambhala Art Parts One and Two are prerequisites for this program.

Text: True Perception, The Path of Dharma Art by Chögyam Trungpa

Anne Anderson Saitzyk received her MFA in painting from Claremont Graduate University and her BFA in illustration from Art Center College of Design. She serves as Director of Contemplative Arts at Shambhala Meditation Center of Los Angeles and Co-Founded Contemplative Creativity Lab in 2013. Anne met the Shambhala Buddhist dharma (and her future husband) through the Dharma Art program in 1997, is a student of Sakyong Mipham, and is a Teacher and Assistant Director of the Shambhala Art program. She has been teaching painting and drawing at Art Center College of Design’s public program for over 20 years and occasionally teaches in other parts of the world.


Ladan Yalzadeh has been a student and practitioner of Shambhala since 2008. An award-winning filmmaker, published writer and a theater artist, she is a Shambhala Art Teacher and is one of the co-founders of the Contemplative Creativity Labs. Now in their fifth year, these are monthly gatherings of art and meditation practitioners and teachers who want to play with the Dharma Art teachings of Chögyam Trungpa Rinpoche and share them with others. She holds an MFA in Creative Practice from Plymouth University. She has a keen interest in contacting the creative through the body. www.ladanyalzadeh.com

Click Here to Register

 

Shambhala Art – 10 days Retreat – Athens Greece

 with Artist to the Court Marcia Wang Shibata and Shastri Sandra Ladley Athens/_1.jpg

Dates: Tuesday 5 June 2018 Through Friday 15 June 2018

Contact person : Olga Papalexandrou

Price: €700 

To artist or non-artist, the creative process often seems mysterious and magical. How do we give a physical reality to our inspiration so it communicates its essential nature? Shambhala Art’s purpose is to explore the creative process and the product we call art, from the viewpoint of a meditative discipline. It is a viewpoint that encourages us to see things as they are, rather than just how we think or imagine they are and to bring wakefulness and awareness to the creative and viewing processes through the integration of contemplation and meditation.

Shambhala Art Program is inspired by Shambhala Buddhism, it is not in any way religious or about adopting a religion and is based on the Dharma Art teachings of the late Chögyam Trungpa Rinpoche, the founder of Shambhala Buddhism. He was an artist, poet, photographer and author of over a dozen books on subjects ranging from psychology to iconography.
This 10days’s program is taught by Marcia Wang Shibata, student of Chögyam Trungpa Rinpoche and Sakyong Mipham Rinpoche, Master Shambhala Kado/Ikebana Instructor within the Shambhala Buddhist community and co-founder the Shambhala Kado Ridgen School of Ikebana. Having studied and practiced in both a major classical and modern Ikebana school, she teaches from the view of nature’s innate wisdom and Buddhist/Shambhalian compassionate warriorship, ms Shibata was further bestowed the title of “Artist to the Kalapa Court” in autumn 2013 by Sakyong Mipham Rinpoche.

Registration

 

Shambhala Art Part 1: Coming to our Senses – Warsaw – Poland

Chögyam Trungpa teaching Dharma Art

with Claire van Rhyn and Stefan Magnusson

Friday 29 June – Sunday 1 July

Shambhala Art’s purpose is to discover the source of the creative process and the product we call Art, from the viewpoint of a meditative discipline. The Shambhala Art teachings are about the paradox between discipline and play; the universal nature of creativity and communication. The programme experientially explore what it means to see things as they are, as well as how to uncover the source of inspiration, its manifestation, and how it can inform our daily practice of connecting to the vividness of our world.

The Shambhala Art Programme is taught in five parts. This weekend will offer the first part: Part One: Coming to Your Senses
. Genuine art is based on clear perception. Through a series of experiential exercises, Part One explores the process of perception, highlighting both clarity and obscurations.

Price of the programme: 350 PLN
For more details and to book see: http://shambhala.pl/calendar-details/?id=356999

 

Shambhal Art Weekend Retreat – Fredericton – New Brunswick

with Odessa Spore

May 26th—May 27th

$175 Program Price
$150 Patron Price
$30 Deposit

Join us for this Shambhala Art contemplative program with Halifax teacher Odessa Spore. Details TBA.  See: Fredericton Shambhala Center 

 

Shambhala Art Intensive: All Five Parts – Boulder CO

with Alexandra Shenpen, Elaine Yuen, Mindy Upton
June 27th—July 2nd
Price:
$475 Full Price
$540 Sponsor
$400 Subsidized
($100.00 Material Fee included in each price.)

June 27 7:00-9:00pm
Introductory Talk – Laying the ground of the Shambhala Art journey. The five-part Shambhala Arts program encourages the exploration of how meditation and contemplation work with the creative process.

June 28 9:30am-5:30pm
Part One: Coming to Your Senses
The creative process has more to do with perception than talent. We learn through meditation that we can rest in a state where our mind, body, and environment are synchronized and self-expression can transform into pure-expression.

June 29 9:30am-5:30pm
Part Two: Seeing Things As They Are
Through meditation we come to see things as they are as opposed to how we imagine things are. We discover that everything has a felt presence.

June 30 9:30am-5:30pm
Part Three: The Creative Process
The creative process is only half of the equation; the balance is an awakened viewing process that provides the means to fully perceive.

July 1 9:30am-5:30pm
Part Four: The Power of Display
We explore things as they are in greater and greater depth. We find many shapes, sounds, tastes, colors, and textures with patterns that suggest connections to the seasons, emotions, truths, and wisdom. Cultures throughout history have developed ways to merge their intuitive experience with their collective knowledge and to display these expressions through their arts.

July 2 9:30am-5:30pm
Part Five: Art in Everyday Life
The gap between inspiration and manifestation can be huge and filled with obstacles, negativity, and self-consciousness. The five elements describe our world and our experience and offer a possibility to work with these challenges in different ways.

Partial attendance:
Introductory Talk: $20
Program: $88/day + $20/day material fee

Click Here to Register

 

Shambhala Art – Part One – Dorje Denma Ling – Nova Scotia

With Stéphane Bédard

“Shambhala Art” by Sakyong Mipham Rinpoche, March 2004

September 14 – 16, 2018 

The practice of dharma art is a way to use our lives to communicate without confusion the primordial and magical nature of what we see, hear, and touch. — Sakyong Mipham Rinpoche

First thought is best in art. — William Blake

Part One: Coming to Your Senses
The creative process has more to do with perception than talent. It requires that we first perceive our world as it is before we can represent it in some form or use it as a launching pad for expression. Meditation helps this process by clarifying our perceptions, relaxing our relentless self-dialoguing, and revealing the source of creativity. Through meditation, we also learn that we can rest in “square one,” a state of mindfulness and awareness where our mind, body, and environment are synchronized and self-expression can transform into pure-expression.

Shambhala Art is a hands-on approach to creativity. This weekend program will consist of short meditation sessions and exploratory exercises using collage, poetry, and object arrangement.
For more information about Shambhala Art, visit the website Shambhala Art. Also see the Spring 2017 Shambhala Art Newsletter for an article by Stéphane Bédard entitled If Sun Meets Wind, on the creative process.

About the teacher:

Stéphane Bédard is a student of the renowned Ikebana Master Seibi Watanabe Sensei. He has been teaching Ikebana (the Japanese art of flower arranging) since 1987. A senior Shambhala Art Teacher in the international Shambhala Buddhist Community, he also teaches Shambhala Art workshops, the Way of Shambhala programs, and holds the title of Kalapa Ikebana Master […] Learn more about Stéphane Bédard

Registration: Book now and get CAD $30.00 off listed prices. Offer valid until Jun 5, 2018.  

Date and Time Details: Arrival Friday afternoon 4-6 pm. Departure Sunday 5 pm.
Location: Dorje Denma Ling
Address: 2280 Balmoral Rd, Tatamagouche, NS, B0K 1V0
Contact:  Peggy Eyre
programs@dorjedenmaling.com
All prices include $200 Tuition
Starting from CAD $220.00
Register now

 

Shambhala Art Intensive: All Five Parts, Los Angeles, CA

Dechen Choling, France 2015

January 3-7, 2018, 9:30AM- 5:30PM (Note this program has taken place and is showing as an example of Intensives)

“When we apply meditation to art, there’s a quality of freedom in the artistic process.  Our art becomes something we discover rather than create.” Sakyong Mipham, from forward of Place Your Thoughts Here by Steven Saitzyk

“You could play a tremendous role in developing peace throughout the world.” Chögyam Trungpa, founder of the Shambhala and Dharma Art teachings that Shambhala Art is based on.

Shambhala Art’s purpose is to explore the creative process and the product we call art from the viewpoint of a meditative discipline.  The Shambhala Art teachings are about discovery and play, and the universal nature of creativity and communication.  The program will include teachings, meditation, awareness exercises, and creative and group processes that help to unlock a non-conceptual sense of expression that is available to all, artist and non-artist alike.  While Shambhala Art does not teach a particular skill such as painting or dance, it offers a view and a path to the creative process and its genuine expression in all aspects of our lives.

Shambhala Art works with:

 • Opening our mind, freeing our basic potential with meditation and exercises,
 • Clearing perception, tuning into ourselves and our world through our sense perceptions and insight, removing the filters of habitual patterns,
 • Creating and expressing, in structured and unstructured approaches, with form and without form or rules. Using brush and ink, movement, object arranging, voice, and writing…, the exercises are designed to help with finding one’s own voice and bringing insight into expression.

This intensive will offer all five parts of the Shambhala Art curriculum in one program.  Each part takes us deeper into what it means to see and experience things as they truly are and how inspiration arises from that discovery.

Part One: Coming to Your Senses

Part Two:  Seeing Things as They Are

Part Three: The Creative Process: Heaven, Earth and Human

Part Four: The Power of Display

Part Five: Art in Everyday Life and Feast of the Elements The training will close with a celebratory reception, “graduation,” and presentation of pins. 

Readings:    True Perception: The Path of Dharma Art by Chögyam Trungpa and Place Your Thoughts Here: Meditation for the Creative Mind by Steven Saitzyk

COST (Note: As of Jan. 1, 2018 there are only 2 seats left ):

$465US Full Tuition
$395US Assisted Tuition is for those taking the following Teachers Training, full-time students, seniors, members of the Los Angeles Shambhala Center, and those in need. 
$175US Repeat Tuition

Price does not include food or housing.  A materials fee of approximately $15 will be assessed. Enrollment limited to 20 participants.

PROGRAM LOCATION: Westside Shambhala Center, 3877-A Grand View Blvd, Mar Vista, CA 90066. Ph: 310 390-9009

TEACHERS:

Steven Saitzyk is the international Director of Shambhala Art and one of the founders of the Shambhala Art Program.  He is an Adjunct Professor Humanities and Sciences at Art Center College of Design in Pasadena California.  He is also a painter and published author.  See:  www.stevensaitzyk.com.  He began his studies of Dharma Art and Vajrayana Iconography with Chögyam Trungpa in 1974 and since has practiced and taught meditation internationally for more than forty-five years. He is also painter, author, and his current book is titled, “Place Your Thoughts Here: Meditation for the Creative Mind.”

 

Anne Anderson Saitzyk received her MFA in painting from Claremont Graduate University and her BFA in illustration from Art Center College of Design. She serves as Director of Contemplative Arts at Shambhala Meditation Center of Los Angeles and is a former Co-Director of Westside Shambhala. Anne met the Shambhala Buddhist dharma (and her future husband) through the Dharma Art program in 1997, is a student of Sakyong Mipham, a Shambhala Art teacher and Assistant Director of the program. She has been teaching painting and drawing at Art Center College of Design for 22 years and occasionally teaches in other parts of the world. 

REGISTRATION:

Advanced registration along with a 50% deposit is required to secure a place. The deposit becomes non-refundable 14 days before the start of the program.  Please consider early enrollment. This program has always filled to capacity.  Participants must enroll for the entire five day intensive. Participants may not skip any part and continue with the intensive.  Upon registration participants will be emailed a reading and materials list and a welcome letter with additional information such as local motels that are walking distance from the program. 

 • Please click on: Shambhala Art Intensive Registration 2018 to download and complete the registration form.
 • If you are going to pay with a credit or debit card, please email the completed form to the email address on the form and then use the PayPal button to pay your deposit.
 • If you are going to pay by check, please mail the completed form to the address on the form along with your deposit.

Select Tuition then Add to Cart

THIS PROGRAM IS FILLED AS OF JAN. 2.  If you wish to be on a wait list, please email the registration form without making a deposit.

 

Shambhala Art Teachers Training for Parts 1-3 – Los Angeles, CA

January 9-12, 2018, 9:30AM – 5:30PM (This program has taken place and is showing as an example of a Teacher Training)

The Shambhala Art Program is an exciting and challenging program to teach.  This Teachers Training offers the opportunity to be authorized as an Assistant Teacher, or a Teacher of Parts 1-3.  A Teachers Training for Parts 4-5 will be offered in the near future.  Please note that many of the requirements below are centered on Shambhala and its dharma.  This allows us to keep these Teachers Trainings relatively brief.  Attending this training is not a guarantee of authorization and some authorizations may involve gaining additional dharma teaching experience.

Shambhala Art Teacher Requirements:

 1. Membership at a Shambhala Center.
 2. Completion of the five-part Shambhala Art Program.
 3. Some teaching experience inside or outside of Shambhala.
 4. Some ongoing art practice/creative process discipline.
 5. For Authorization as an Assistant Teacher the minimum requirements are completion of a Weekthun (7day meditation at a Shambhala Center.) Completion of a Shambhala Art Educators Training for Parts 1-3.
 6. For Authorization as a Teacher of Parts 1-3 the minimum requirements are completion a Dathun (a month-long meditation at a Shambhala Center) and be on the path to completing Enlightened Society Assembly. On the path to becoming a Shambhala Meditation Guide, and Completion of a Shambhala Art Educators Training for Parts 1-3.
 7. For Authorization as Teacher of Parts 1-5 the minimum requirements are: In addition to the above requirements, completion of Sacred World Assembly and you are on the path to becoming a Shambhala Path Meditation Instructor, and Completion of a Shambhala Art Educators Training for Parts 4-5.

Teachers:

Steven Saitzyk is the international Director of Shambhala Art and one of the founders of the Shambhala Art Program.  He is an Adjunct Professor Humanities and Sciences at Art Center College of Design in Pasadena California.  He is also a painter and published author.  See:  www.stevensaitzyk.com.  He began his studies of Dharma Art and Vajrayana Iconography with Chögyam Trungpa in 1974 and since has practiced and taught meditation internationally for more than forty-five years. He is also painter, author, and his current book is titled, “Place Your Thoughts Here: Meditation for the Creative Mind.”

 

Shastri Sandra Ladley is a long-time practitioner and Senior Shambhala teacher.  She has worked as a counselor, manager and teacher in business, technology, health and creative arts settings.  She studied at Bard College and received her BA in Painting from San Francisco State University and her MA in Contemplative Psychology from Naropa University.  In addition to Shambhala teaching, Sandra currently leads creative and psycho-educational groups on topics including Radical Acceptance and Art in Everyday Life.  She is part of the team that is bringing the Karuna Training contemplative psychology program from Europe to Northern California.  She lives near Berkeley in Albany, CA.

Application/Registration:

Below is a link to download the application form and the letter of recommendation form.  Upon acceptance of your application you will be emailed a registration form, a teacher’s sourcebook, a reading and materials list, and information on two local motel which are walking distance from the center.  Your deposit will also be due.  Participants may not arrive late to, or leave early from, this program.

Shambhala Art Teacher Training for Parts 1-3 2018 Application Form

SA Teacher Training 1-3 Recommendation 2018 Form.

Tuition:

$395US Full
$335US Assisted
$175US Repeat

Price does not include food or housing.  Enrollment limited to 15 participants. Advanced registration along with a 50% deposit (which becomes non-refundable 14 days before the beginning of the program) is required to secure a place. If you have not completed the entire five part Shambhala Art Program and are planning on taking the Jan. 3-7 intensive, please consider early enrollment. These Intensives always fills to capacity prior to the program.  Enrollment for the Intensive is separate from enrollment in the Teachers Training. 

Please do not make your deposit until after you are accepted for this Teachers Training.